Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (“Συμφωνία”) καθορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας leykaori.gr (“Ιστοσελίδα” ή “Υπηρεσία”) και οποιωνδήποτε σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών της (συλλογικά, “Υπηρεσίες”). Η παρούσα Συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική μεταξύ εσάς (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και της ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΕΡΙΝΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ (“ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΕΡΙΝΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”). Εάν συνάπτετε την παρούσα συμφωνία εκ μέρους μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα στην παρούσα συμφωνία, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” θα αναφέρονται στην εν λόγω οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχθείτε την παρούσα συμφωνία και δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Με την πρόσβαση και τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Αναγνωρίζετε ότι η παρούσα Συμφωνία αποτελεί σύμβαση μεταξύ εσάς και της ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΕΡΙΝΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν υπογράφεται φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς.

Απαιτούμενη ηλικία

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 16 ετών για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες και συμφωνώντας με την παρούσα Συμφωνία εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 16 ετών.

Τιμολόγηση και πληρωμές

Πρέπει να πληρώνετε όλα τα τέλη ή τις χρεώσεις στο λογαριασμό σας σύμφωνα με τα τέλη, τις χρεώσεις και τους όρους χρέωσης που ισχύουν κατά τη στιγμή που ένα τέλος ή μια χρέωση είναι απαιτητό και πληρωτέο. Η ανταλλαγή ευαίσθητων και ιδιωτικών δεδομένων γίνεται μέσω ενός ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας SSL και κρυπτογραφείται και προστατεύεται με ψηφιακές υπογραφές, ενώ ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες συμμορφώνονται επίσης με τα πρότυπα ευπάθειας PCI, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους Χρήστες. Σε τακτική βάση πραγματοποιούνται σαρώσεις για κακόβουλο λογισμικό για πρόσθετη ασφάλεια και προστασία. Εάν, κατά την κρίση μας, η αγορά σας αποτελεί συναλλαγή υψηλού κινδύνου, θα σας ζητήσουμε να μας προσκομίσετε αντίγραφο της έγκυρης κυβερνητικής ταυτότητας με φωτογραφία και ενδεχομένως αντίγραφο πρόσφατης τραπεζικής δήλωσης για την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα που χρησιμοποιήθηκε για την αγορά. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τα προϊόντα και τις τιμές των προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αρνηθούμε οποιαδήποτε παραγγελία μας κάνετε. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε ή να ακυρώσουμε τις ποσότητες που αγοράζονται ανά άτομο, ανά νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να περιλαμβάνουν παραγγελίες που έχουν τοποθετηθεί από ή στο πλαίσιο του ίδιου λογαριασμού πελάτη, της ίδιας πιστωτικής κάρτας ή/και παραγγελίες που χρησιμοποιούν την ίδια διεύθυνση χρέωσης ή/και αποστολής. Σε περίπτωση που προβούμε σε αλλαγή ή ακύρωση μιας παραγγελίας, ενδέχεται να προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε επικοινωνώντας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή/και τη διεύθυνση χρέωσης/τον αριθμό τηλεφώνου που δηλώσατε κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας.

Ακρίβεια των πληροφοριών

Περιστασιακά μπορεί να υπάρχουν πληροφορίες στον Ιστότοπο που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να αφορούν προωθητικές ενέργειες και προσφορές. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώνουμε τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε πληροφορίες ή να ακυρώνουμε παραγγελίες, εάν οποιαδήποτε πληροφορία στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες είναι ανακριβής, ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση (ακόμη και αφού έχετε υποβάλει την παραγγελία σας). Δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση να ενημερώνουμε, να τροποποιούμε ή να διευκρινίζουμε τις πληροφορίες στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των πληροφοριών τιμολόγησης, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Καμία καθορισμένη ημερομηνία ενημέρωσης ή ανανέωσης που εφαρμόζεται στον Ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται ότι υποδηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες έχουν τροποποιηθεί ή ενημερωθεί.

Διαφημίσεις

Κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, ενδέχεται να συνάψετε αλληλογραφία ή να συμμετάσχετε σε προωθητικές ενέργειες διαφημιστών ή χορηγών που παρουσιάζουν τα αγαθά ή τις υπηρεσίες τους μέσω του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών. Οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα, καθώς και οποιοιδήποτε όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις που σχετίζονται με την εν λόγω δραστηριότητα, είναι αποκλειστικά μεταξύ εσάς και του σχετικού τρίτου μέρους. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη, υποχρέωση ή υποχρέωση για οποιαδήποτε τέτοια αλληλογραφία, αγορά ή προώθηση μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε τέτοιου τρίτου μέρους.

Σύνδεσμοι με άλλους πόρους

Παρόλο που ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες ενδέχεται να παραπέμπουν σε άλλους πόρους (όπως ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.), δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σύνδεση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πόρο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ατόμων ή το περιεχόμενο των πόρων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και τους λοιπούς όρους χρήσης οποιουδήποτε πόρου στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω συνδέσμου στην Ιστοσελίδα. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους πόρους εκτός του ιστότοπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλους όρους που ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο: (γ) για να παραβιάσετε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή πολιτειακούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις, (δ) για να παραβιάσετε ή να παραβιάσετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων- (ε) για να παρενοχλήσετε, να κακοποιήσετε, να προσβάλλετε, να βλάψετε, να δυσφημίσετε, να συκοφαντήσετε, να υποτιμήσετε, να εκφοβίσετε ή να κάνετε διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία, (στ) την υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών- (ζ) τη μεταφόρτωση ή μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων ή του Διαδικτύου, (η) για spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl ή scrape- (θ) για οποιονδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό- ή (ι) για να παρέμβετε ή να παρακάμψετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων μερών ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ως “Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας” νοούνται όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα που απονέμονται από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή τα ίδια κεφάλαια σε ή σε σχέση με οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα και συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, υπεραξία και το δικαίωμα αγωγής για μεταβίβαση, δικαιώματα σε εφευρέσεις, δικαιώματα χρήσης και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση, είτε είναι καταχωρισμένα είτε όχι, και συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και των δικαιωμάτων υποβολής αίτησης και χορήγησης, των δικαιωμάτων διεκδίκησης προτεραιότητας από τα δικαιώματα αυτά και όλων των παρόμοιων ή ισοδύναμων δικαιωμάτων ή μορφών προστασίας και κάθε άλλου αποτελέσματος πνευματικής δραστηριότητας που υφίστανται ή θα υφίστανται τώρα ή στο μέλλον σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η παρούσα Συμφωνία δεν σας μεταβιβάζει οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στη ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΕΡΙΝΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ ή σε τρίτους, καθώς και όλα τα δικαιώματα, τίτλοι και συμφέροντα επί της περιουσίας αυτής θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στη ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΕΡΙΝΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ. Όλα τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα γραφικά και τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΕΡΙΝΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ ή των δικαιοπαρόχων της. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων μερών. Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια αναπαραγωγής ή άλλης χρήσης οποιουδήποτε από τα εμπορικά σήματα της ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΕΡΙΝΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ ή τρίτων.

Αποποίηση εγγύησης

Συμφωνείτε ότι η εν λόγω Υπηρεσία παρέχεται “ως έχει” και “ως διαθέσιμη” και ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε ρητά κάθε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης. Δεν δίνουμε καμία εγγύηση ότι οι Υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή ότι η Υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, ούτε δίνουμε καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας ή ως προς την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται μέσω της Υπηρεσίας ή ότι τα ελαττώματα της Υπηρεσίας θα διορθωθούν. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε υλικό ή/και δεδομένα που κατεβάζετε ή λαμβάνετε με άλλο τρόπο μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται κατά τη δική σας κρίση και με δική σας ευθύνη και ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη τέτοιου υλικού ή/και δεδομένων. Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σχετικά με οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που αγοράζονται ή αποκτώνται μέσω της Υπηρεσίας ή οποιεσδήποτε συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από εμάς ή μέσω της Υπηρεσίας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν.

Περιορισμός ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, σε καμία περίπτωση δεν θα αναλάβει η ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΕΡΙΝΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ, οι θυγατρικές της, οι διευθυντές, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι πράκτορες, προμηθευτές ή δικαιοπάροχοι ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική, καλυπτική ή επακόλουθη ζημία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, υπεραξία, χρήση του περιεχομένου, αντίκτυπο στην επιχείρηση, διακοπή της επιχείρησης, απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας), όπως και να έχει προκληθεί, υπό οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της σύμβασης, της αδικοπραξίας, της εγγύησης, της παράβασης νόμιμου καθήκοντος, της αμέλειας ή άλλως πως, ακόμη και αν το υπόχρεο μέρος έχει ενημερωθεί σχετικά με την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να προβλέψει τέτοιες ζημίες. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη της ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΕΡΙΝΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, στελεχών, υπαλλήλων, αντιπροσώπων, προμηθευτές και δικαιοπάροχους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες θα περιορίζονται σε ποσό όχι μεγαλύτερο από ένα δολάριο ή από τα ποσά που πράγματι καταβλήθηκαν σε μετρητά από εσάς στη ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΕΡΙΝΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ για την προηγούμενη περίοδο ενός μηνός πριν από το πρώτο γεγονός ή συμβάν που προκαλεί την εν λόγω ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν επίσης εάν το παρόν ένδικο βοήθημα δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυγχάνει στον ουσιώδη σκοπό του.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε τη ΣΥΓΓΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΕΡΙΝΗ ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΕ και τις θυγατρικές της, διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, προμηθευτές και δικαιοπάροχους από και έναντι οποιασδήποτε ευθύνης, απώλειας, ζημίας ή κόστους, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν σε σχέση με ή που προκύπτουν από οποιουσδήποτε ισχυρισμούς, αξιώσεις, ενέργειες, διαφωνίες ή απαιτήσεις τρίτων που προβάλλονται εναντίον οποιουδήποτε από αυτούς ως αποτέλεσμα ή σε σχέση με το Περιεχόμενο σας, τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς ή οποιοδήποτε εκούσιο παράπτωμα εκ μέρους σας.

Διαχωρισιμότητα

Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να ασκηθούν και ισχύουν και δεσμεύουν μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους και προορίζονται να περιοριστούν στο βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να μην καθιστούν την παρούσα Συμφωνία παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή από αρμόδιο δικαστήριο, πρόθεση των μερών είναι ότι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής θα αποτελούν τη συμφωνία τους όσον αφορά το αντικείμενο της παρούσας και όλες οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Επίλυση διαφορών

Η διαμόρφωση, ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας και οι διαφορές που απορρέουν από αυτήν διέπονται από το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες της περί σύγκρουσης ή επιλογής δικαίου και, στο βαθμό που είναι εφαρμοστέοι, από το δίκαιο της Ελλάδας. Αποκλειστική δικαιοδοσία και τόπος εκδίκασης των αγωγών που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας θα είναι τα δικαστήρια που βρίσκονται στην Ελλάδα, και με το παρόν υποτάσσεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. Με το παρόν παραιτείστε από κάθε δικαίωμα σε δίκη με σώμα ενόρκων σε οποιαδήποτε διαδικασία που προκύπτει ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών δεν εφαρμόζεται στην παρούσα Συμφωνία.

Εκχώρηση

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε, να μεταπωλήσετε, να υπο-αδειοδοτήσετε ή να μεταβιβάσετε ή να εκχωρήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας, η οποία συγκατάθεση παρέχεται κατά τη δική μας διακριτική ευχέρεια και χωρίς υποχρέωση- οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση ή μεταβίβαση είναι άκυρη. Είμαστε ελεύθεροι να μεταβιβάσουμε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε τρίτο ως μέρος της πώλησης του συνόλου ή ουσιαστικά του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων ή των μετοχών της ή ως μέρος μιας συγχώνευσης.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Συμφωνία ή τους όρους της σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενδέχεται επίσης να σας ειδοποιήσουμε με άλλους τρόπους κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, όπως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει.

Μια επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την ανάρτηση της αναθεωρημένης Συμφωνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Συμφωνίας (ή άλλης πράξης που θα καθοριστεί εκείνη τη στιγμή) θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας σε αυτές τις αλλαγές.

Αποδοχή των παρόντων όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες.

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

Mέσω της φόρμας επικοινωνίας ή εναλλακτικά στο e-mail: stratoskarkanis2@gmail.com.


Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε για τελευταία φορά την 1η Ιουνίου 2023.